گلشیفته فراهانی

حرکت تند و سریع خاموش "گلشیفته فراهانی"

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: