کلاسیک صحنه دار

حرکت تند و سریع خاموش "کلاسیک صحنه دار"

 
 

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: